Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

Potpisani ugovori za 7 projekata iz područja upravljanja vodama u Slavoniji

potpisivanje

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske u Osijeku, potpisano je šest ugovora vrijednih preko 1,7 milijardi kuna koji se odnose na sufinanciranje projekata sektora voda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -  2020. te ugovor za uređenje desne obale rijeke Drave u Gradu Osijeku ukupne vrijednosti 44 milijuna kuna. 

Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 1,7 milijardi kuna (s PDV-om) od čega se sredstvima europskih strukturnih fondova financira preko 947,8 milijuna HRK.

Projekti će se financirati u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 . – 2020. (OPKK) u okviru kojeg je za vodnokomunalne projekte Republici Hrvatskoj na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava. U okviru OPKK provodi se 17 vodnokomunalnih projekata ukupne vrijednosti gotovo 4,7 milijardi kuna (s PDV-om) od čega EU sufinanciranje iznosi preko 2,7 milijardi kuna što je 34% alokacije. Do početka 2018. godine očekuje se odobrenje još 10 projekata ukupne vrijednosti 6,2 milijarde kuna(s PDV-om) od čega  EU sufinanciranje iznosi gotovo 3,6 milijardi kuna.

Uz navedenih 27 projekata i 6 slavonskih za koje su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava dostići će se 91% dostupne alokacije iz OPKK. S obzirom i na činjenicu da je još 70-ak projekata u pripremi, nije upitno da će se sva alocirana EU sredstva iskoristiti.

Realizacijom infrastrukturnih vodnokomunalnih projekata uspostavit će se priključenost stanovništva na moderne sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu sa standardima Europske unije, osigurati voda za piće zahtijevane kakvoće te doprinijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće, kao i zaštiti vodnih resursa i povezanih ekosustava te okoliša u cjelini. Ulaganja će značiti i ostale neizravne razvojne prednosti poput povećanja kvalitete života stanovništva, privlačenja novih razvojnih investicija i stvaranja novih radnih mjesta.

Provedbom  navedenih 6 projekata  izgradit će se 7 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta preko 172.000 ekvivalent stanovnika (ES), izgraditi pogon za pripremu pitke vode u Belišću te izgraditi, odnosno rekonstruirati gotovo 360 km mreže odvodnje i 60 km vodoopskrbne mreže te preko 150 crpnih stanica čime će se omogućiti poboljšani sustav javne  odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za gotovo 200.000 ekvivalent stanovnika te osigurati poboljšana javna vodoopskrba za preko 50.000 stanovnika.

Sve navedeno govori u prilog važnosti ovih 6 projekata za poboljšanje investicijske klime i doprinos sprječavanju iseljavanja stanovništva iz Slavonije.

Također, potpisan je i Ugovor za uređenje desne obale rijeke Drave u Gradu Osijeku ukupne vrijednosti 44 milijuna kuna.  Ovim projektom će se omogućiti spajanje dva dijela grada putem obaloutvrde gradskog tipa na što će se nastaviti gradska šetnica koja će ujedno biti najduža šetnica uz rijeku u Republici Hrvatskoj.

Ove iznimno vrijedne ugovore  u području gospodarenja vodama potpisali su: ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Dražen Milinković, direktor Tekije d.o.o. Ante Kolić, direktor Dvorac d.o.o. Mate Pušić, direktor Vode Lipik d.o.o. Marijan Pierobon, direktor Đakovački vodovod d.o.o. Ivan Kočiš i u ime Grada Osijeka gradonačelnik Ivan Vrkić.

Više o  ovih šest slavonskih projekata možete pročitati niže:


Vinkovci:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno – komunalne infrastrukture“

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 480.701.190,14 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 384.560.952,11 HRK

Bespovratna sredstva: 272.134.035,00 HRK

Ugovor su potpisali: ministar Tomislav Ćorić u ime MZOE, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i Korisnik - Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. –direktor Dražen Milinković

Požega:


Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 217.477.781,13 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 171.777.186,90 HRK

Bespovratna sredstva: 124.444.841,93 HRK

Ugovor su potpisali: ministar Tomislav Ćorić u ime MZOE, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i Korisnik - Tekija d.o.o. – direktor Ante Kolić


Pleternica:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 176.783.490,13 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 141.426.792,10 HRK

Bespovratna sredstva: 99.099.103,00 HRK

Ugovor su potpisali: ministar Tomislav Ćorić u ime MZOE, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i Korisnik - Tekija d.o.o.– direktor Ante Kolić

Belišće:


Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 386.043.735,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 271.578.968,00 HRK

Bespovratna sredstva: 189.561.114,00 HRK

Ugovor su potpisali: ministar Tomislav Ćorić u ime MZOE, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i Korisnik Dvorac d.o.o. – direktor Mate Pušić

Lipik-Pakrac:


Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.  - Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om):  191.933.010,50 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 153.546.408,40 HRK

Bespovratna sredstva: 110.389.119,39 HRK

Ugovor su potpisali: ministar Tomislav Ćorić u ime MZOE, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i Korisnik - Vode Lipik d.o.o. – direktor Marijan Pierobon


Đakovo:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.  – Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om):  267.314.533,82 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 213.851.627,05 HRK

Bespovratna sredstva: 152.261.357,46 HRK

Potpisnici: ministar Tomislav Ćorić u ime MZOE, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i Korisnik - Đakovački vodovod d.o.o. – direktor Ivan Kočiš

Pin It